profile_pic

user.com

Kopia Wiadomość Przpisać do Kategorii

By było fajnę jeśli by możba stworzyć kopia wiadomości były przypisywane kategorie przypisane do oryginału.

Pomysł stworzony przesz Apart

Please authenticate to join the conversation.

Sign in / Sign up

Upvoters
Status

In Review

Board

🧩 Feature Request

Date

2 months ago

Author

Adam Gościniak

Subscribe to post

Get notified by email when there are changes.